Läxhjälp 2021

Förening Impact Instituten erbjuder läxhjälpen för barn i grundskolor. Syfte med läxhjälpen är att ge kostnadsfri, regelbunden, och resultatinriktad läxhjälp till elever i grundskola, särskola, gymnasium och språk introduktionsprogrammen. Läxhjälpen verksamheten kommer fokusera mest på elever som går skolor inom Ludvika Kommun och Smedjebacken kommun som ligger långt under rikssnittet. Läxhjälp fokuserar delvis kortsiktigt för snabba resultat, men inte minst på långsiktiga mål. Vi samarbetar även med många lokala föreningar vilket ger oss ett större nätverk. Undervisning kombineras ämneskunskap, studieteknik och motivation för bättre studieresultat.